Mangfoldighedsindsatser

Foreningen Lige Adgang (tidligere Foreningen Nydansker) har siden 1998 arbejdet strategisk med mangfoldighedsledelse og -indsatser, da vi ved at mangfoldighed er en vigtig ressource for det danske arbejdsmarked. Mangfoldighed øger både nytænkningen, arbejdsglæden og værdiskabelsen, når arbejdspladser arbejder aktivt og strategisk med inkluderende ledelse på både leder- og medarbejderniveau. Vi tilbyder konkrete værktøjer og rådgivning til at støtte jer i hvordan I får mest ud af mangfoldigheden i jeres organisation. 

En by af talenter

EN BY AF TALENTER er et gratis tilbud til københavnske virksomheder, der ønsker at tage første eller næste skridt i arbejdet med at øge og omsætte den etniske mangfoldighed til gavn for virksomheden. I løbet af 2021 og 2022 kan københavnske virksomheder gennem EN BY AF TALENTERs læringsforløb deltage i en række workshops indenfor temaerne: Mangfoldig Rekruttering, Job- og Talentudvikling samt Fastholdelse og Trivsel.  Her vil virksomhederne få støtte til at formulere og planlægge konkrete mangfoldighedstiltag inden for ét eller flere temaer i sparring med eksperter, frontløbere og netværket af de øvrige deltagere.  

Foreningen Lige Adgang driver det danske sekretariat for det europæiske Diversity Charter. Diversity Charter Denmark understøtter virksomheder og arbejdspladser i at arbejde for mere mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet. Skriv under på charteret her. Dermed signalerer I som virksomhed, kommune eller brancheorganisation, at I arbejder målrettet med mangfoldighedsledelse, og at I aktivt fremmer et arbejdsliv, hvor alles kompetencer bringes i spil, værdsættes og udnyttes bedst muligt.  

Diversity Charter Denmark er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de bakker op om missionen om at sikre et mere mangfoldigt og inkluderende dansk arbejdsmarked. Som underskrivere bliver danske arbejdspladser en del af et nationalt mangfoldighedsnetværk, hvor private og offentlige virksomheder, foreninger og kommuner kan få viden og udveksle erfaringer om mangfoldighed og inkluderende ledelse.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more