Helhedsorienterede mentorer for unge

Værktøjer til mentorer

Her finder du værktøjer og guides til din indsats som frivillig mentor for en ung mellem 15 og 30 år. Du finder også overblik over kommende mentorkurser og temaoplæg, som kan give dig relevante input til din rolle som mentor.  

Copy of Icon example 2

Den visuelle ordbog

Copy of Icon example 2 (1)

Vokalplader og sproglege

Copy of Icon example 2 (2)

Understøttende sprogstrategier

Copy of Icon example 2 (3)

Spillet "Drøft ordet"

Vi opfordrer alle mentorer til at læse nedenstående dokumenter som forberedelse inden det første møde med mentee.

Det første møde

Samarbejdsaftale

Samtale flip-flap

Er du matchet med en ung, der har dansk som andet sprog, opfordrer vi dig til at bruge samtale flip-flappen til at lære den unge bedre at kende.

Online mentorkursus: Mentorrollen

10. oktober 2023 kl. 17.00-19.00

Frivillige mentorer inviteres til mentorkursus, som har til formål at klæde dig på til mentorrollen og at:

  • Give dig muligheden for at dele refleksioner, oplevelser og spørgsmål
  • Præsentere konkrete værktøjer til dit forløb
  • Gøre dig tryg og forberedt i din rolle som mentor
  • Alle mentorer har samme udgangspunkt ved forløbets start
Tilmeld dig her

Azadeh Ahadi-Vinther

Psykoterapeut og familiebehandler, Ahadi Terapi

Hvad er angst og hvad kan jeg gøre som mentor?
Hvad er psykiske diagnoser og hvad kan jeg gøre som mentor?
Afspil video
Afspil video

Mads Ted Drud-Jensen

Hvilke reaktionsmønstre kan du som mentor være opmærksom på hos unge, der har oplevet traumer?
Gode råd om mentors møde med unge med traumer.

 

Afspil video
Afspil video

Lisbeth Hædersdal

Sprog i Fokus

Værktøj 1: Den visuelle ordbog

Værktøj 2: Drøft et ord

Afspil video
Afspil video

Værktøj 3: Det sprogstimulerende miljø

Værktøj 4: Et “nu og her” sprog
Afspil video
Afspil video

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more