Nordisk og internationalt samarbejde

Gennem netværksaktiviteter og initiativer udveksler vi  sammen med vores nordiske og internationale samarbejdspartnere erfaringer og analyserer, hvordan integrationen af minoritetsetniske borgere, indvandrere og personer med flugterfaringer på arbejdsmarkedet kan forbedres. Vi deltager i samarbejder, der øger vores evne til at udvikle, implementere og evaluere integrationsstrategier. Vi søger gennem vores forskellige internationale aktiviteter og projekter at fremme udveksling af viden, best case-eksempler og erfaringer om integrationsspørgsmål på tværs af landegrænser. 

Nedenfor finder du et par eksempler på vores nordiske samarbejder: 

"Fra flygtning til faglært"

En kortlægning af integrationsindsatser rettet mod erhvervsuddannelsen 

Vejen fra at komme til landet som flygtning til at blive faglært kan være enormt udfordrende og langvarig, især på grund af omfattende sprogkrav inden for erhvervsuddannelsessystemet. I en kortlægning fra december 2018 viser Foreningen Lige Adgang (tidligere Foreningen Nydansker), hvordan konkrete nordiske indsatser har skabt nye måder at tilegne sig en erhvervsuddannelse med forskellige kombinationer af faglig kompetenceudvikling, sprogtræning og praktik. Kortlægningen beskriver konkrete erfaringer fra indsatser i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige, der har lykkes med at forkorte eller forenkle vejen til erhvervsuddannelser for personer med flugterfaringer. 

Du kan læse publikationen ‘Fra flygtning til faglært’  her:
(kun tilgængelig på dansk)

“Nye veje til uddannelse inden for pleje- og omsorgssektoren”

Danmark, Norge, Sverige og Finland står overfor en fælles udfordring i at tiltrække og uddanne tilstrækkeligt plejepersonale. Samtidig oplever landene udfordringer med at sikre gruppen af personer med flugterfaringer, nyankomne og minoritetsetniske borgere en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet “Nye veje til uddannelse inden for pleje- og omsorgssektoren” peger på en række løsningsorienterede politiske anbefalinger til,  hvordan man gennem bestemte metoder og modeller, kan understøtte den løbende validering af målgruppens kvalifikationer og dermed forkorte vejen til erhvervsuddannelser inden for sundhedssektoren. Anbefalingsnotatet består først af en række generelle nordiske anbefalinger og derefter landespecifikke anbefalinger for henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland.   

Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd. 

Du kan downloade publikationen ’Nye veje til uddannelse inden for pleje- og omsorgssektoren’ herunder: 

 

På dansk

 

På engelsk

 

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more