Vision og mission

Vores vision

Vi vil skabe lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle i Danmark – med fokus på, men ikke udelukket til, personer som oplever barrierer relateret til sprog, hudfarve, religion, køn, faglighed og socioøkonomisk baggrund.

Vores mission

Vi skaber lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle, hvis adgang hertil er udfordret. Vi styrker og understøtter dansk erhvervsliv i at rekruttere, fastholde og udvikle mangfoldige talenter. Sammen med vores målgrupper, vores medlemsvirksomheder, frivillige og samarbejdspartnere arbejder vi for at udvide og forbedre rammerne for aktiv deltagelse i fællesskaberne på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

Kerneværdier

Fællesskab

Vi arbejder for, at alle får lige adgang til fællesskaber indenfor job og uddannelse, Hvis alle kan deltage, kan vi skabe flere møder og styrke sammenhængskraften i samfundet. Sammen kan vi skabe flere og bedre veje til job og uddannelse, så ingen står alene.

Samskabelse

Vi arbejder sammen med erhvervslivet, det offentlige og civilsamfundet for at fremme en mangfoldig arbejdsstyrke til gavn for alle. Vi bygger bro mellem erfaringer, ressourcer og kompetencer for at skabe langsigtede løsninger på tværs af sektorer, så alle kan realisere deres potentiale på arbejdsmarkedet.

Mangfoldighed og inklusion

Vi arbejder for at gøre mangfoldighed til en ressource i samfundet, fordi vi ved, at forskellighed styrker innovationen og produktiviteten. Vi arbejder for et inkluderende arbejdsmarked, så alle personer kan opleve at høre til i et arbejds- og uddannelsesfællesskab.

Frivilligt engagement

Vi arbejder for frivilligt engagement, fordi vi mener, at den frivillige relation har en særlig værdi for den enkelte. Vi opbygger netværk af mentorer, der via deres faglige og personlige engagement understøtter unge og voksne i troen på at kunne lykkes. På den måde hjælper vi i fællesskab flere på vej mod job og uddannelse.

Ansvarlighed

Vi arbejder for at skabe bedre rammer for, at erhvervslivet kan realisere deres ambitioner om social ansvarlighed. Vi fremmer dagsordener for beskæftigelse, der bidrager til et mere tilgængeligt og repræsentativt arbejdsmarked og uddannelsessystem. Vi støtter erhvervslivet i at imødekomme FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på kønsligestilling (SDG 5) samt anstændige jobs og økonomisk vækst (SDG 8).

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more