Karrierebroen

Karrierebroen er en erhvervsmentorordning, der bygger bro til arbejdsmarkedet for personer med flugterfaring i samarbejde med virksomheder og frivillige erhvervsmentorer  

Branchespecifikke mentorforløb

Foreningen Lige Adgang har mange års erfaring med at facilitere kontakten mellem frivillige erhvervsmentorer og personer med flugterfaring gennem skræddersyede mentorforløb. Fokus er at tilbyde vejledning inden for specifikke fagområder eller brancher med mulighed for sprogtræning, opbygning af relevant netværk, overblik over relevante arbejdspladser og indsigt i dansk arbejdspladskultur. 
 
Mentorløbene varer typisk 6 måneder med cirka 2 månedlige møder, hvor mentee, med støtte fra sin mentor, kan arbejde på at opnå sine beskæftigelsesmål. Inden forløbet starter, sørger vi for, at alle mentorer er klædt godt på til mentorrollen ved at tilbyde mentorkurser, faglige webinarer, løbende sparring og muligheden for at deltage i et netværk af ressourcestærke mentorer. Erhvervsmentorordningen er tilgængelig på landsplan. 

Tilmeld dig som mentee hvis du...

 • Ønsker personlig støtte og vejledning i at søge job og uddannelse  
 • Søger indsigt i dansk arbejdsmarkedskultur, karrieremuligheder, ansøgningsprocesser, netværksopbygning og sprogudvikling 
 • Kan afsætte minimum 4 timer om måneden i en periode på op til 6 måneder 
 • Har flygtningestatus eller er familiesammenført til en med flygtningestatus og taler dansk eller engelsk på samtaleniveau 

Tilmeld dig som mentor hvis du...

 • Vil tilbyde din støtte og dele dine råd og erfaringer med en, der har samme faglige baggrund eller interesser som dig 
 • Kan afsætte 2-4 timer om måneden i en periode på op til 6 måneder 
 • Vil planlægge 1-2 møder om måneden med din mentee 
 • Ønsker løbende støtte fra Foreningen Lige Adgang, herunder adgang til relevante værktøjer og materialer 
 • Vil udvide din interkulturelle forståelse og få indsigt i barrierer og bias på arbejdsmarkedet 

Tilmeld dig som mentor ved at klikke her.

Henvend dig som arbejdsplads hvis I vil...

 • Implementere et erhvervsmentorprogram som en af jeres ESG-strategi og sociale ansvarlighed, der bidrager til at styrke jeres omdømme og konkurrenceevne 
 • Give udvalgte medarbejdere mulighed for at være frivillige erhvervsmentorer i 2-4 timer månedligt i arbejdstiden i en periode på 6 måneder 
 • Styrke medarbejderengagement og social sammenhængskraft på arbejdspladsen, og dermed øge medarbejdertrivsel og jobtilfredshed 
 • Oprette en potentiel pipeline af mangfoldige talenter 
 • Bidrage positivt til den globale dagsorden om socialt bæredygtig udvikling med særligt fokus på SDG 8 og 10 
 • Etablere et partnerskab med Foreningen Lige Adgang uden yderligere omkostninger udover lønkroner til frivillige medarbejdere 

Kontakt projektleder Emma Klöcker-Gatzwiller på ekg@ligeadgang.dk eller +45 93 89 43 83. 

Projektet er finansieret med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Fonden Københavns Sprogcenter.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more