UNDERVISNING

Lektiehjælp

Lektiehjælp online

Dansk Flygtningehjælp tilbyder hjælp med lektier. Hjælpen er målrettet mennesker med flugterfaring og etniske minoriteter i forskellige aldre; børn i folkeskolealderen og studerende på højere videregående uddannelser.

Lektiehjælp til unge

Tilbudt af Ungdommens Røde Kors

Lektiehjælp til børn

Red Barnets Ungdoms tilbud om lektievenner der styrker barnet socialt og fagligt

Undervisningsmateriale

Virtuelt ukrainsk undervisningsmateriale

Ukranian Support initiatives (online platform)

Council Of Europe platform til at finde ukrainsk undervisningsmateriale

Council of Europes tilbud om ukrainsk undervisningsmateriale henvendt til børn.

Retningslinjer og guides

Overblik og retningslinjer til ukrainere der vil studere videre i Danmark

På uddannelses og –forskningsministeriets hjemmeside finder du en guide til hvad dine muligheder er for at studere videre I Danmark.

Rettigheder og muligheder for at tage uddannelse for ukrainere i Danmark

EU’s oversigt og danske forhold ang. Uddannelse til ukrainere med flugterfaring

Tolk

Tolkehjælp til Ukraine (facebookgruppe)

Denne gruppe har medlemmer der kan hjælpe med tolkning og oversættelse til Ukrainsk. Her kan man henvende sig med efterspørgsler af tekststykker og tolke

Tolkdanmark tilbyder tolkning til ukrainere

Virksomheden Tolkdanmark tilbyder tolkning på ukrainsk

Andet

Dansk-ukrainsk ordbog

Bestil en gratis ordbog I online eller printet version, via hjemmesiden ‘’Bevar Ukraine.dk’’

Sprogcafé

Dansk Flygtningehjælps tilbud om sprogcaféer tilbyder træning af dit danske sprog sammen med frivillige i sprogcaféer rundt omkring i landet - her kan man diskutere lektier, avisen etc.

Danskundervisning

Danskundervisning til voksne udlændinge der bor eller arbejder i Danmark.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more