TOLKNING

Tolkehjælp til Ukraine

Denne gruppe har medlemmer der kan hjælpe med tolkning og oversættelse til Ukrainsk. Her kan man henvende sig med efterspørgsler af tekststykker og tolke

Tolkdanmark tilbyder tolkning til ukrainere

Virksomheden Tolkdanmark tilbyder tolkning på ukrainsk

Hverdagstolk

Dansk Flygtningehjælps kontaktformular til en frivillig hverdagstolk der enten kan møde op fysisk, via video eller telefon og tolke for en borger eller person med flugterfaring der ikke taler sproget.

Sådan bruger du en tolk

Inden du starter på en dansk arbejdsplads, vil den første dialog med din arbejdsgiver typisk være hjulpet på vej af en tolk, som er til stede under samtalen. Her får du tips til, hvordan du deltager i en samtale med tolk.

Statsautoriseret tolk: ukrainsk-russisk-dansk

Natalja Ivanovna Murad (født i Ukraine) oversætter og tolker på russisk, ukrainsk og dansk.

Overblik over dine rettigheder til en tolk og tolkebistand

Borger.dk’s overblik over dine rettigheder til en tolk og tolkebistand, herunder ved retssager, asylsager m.fl.

List of volunteer translators and interpreters

The list of volunteer translators and interpreters is publicly available. If you are looking for translators or interpreters, please contact listed volunteers directly.

Tolkning for patienter

Du har ret til tolkebistand ved behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge og sygehusbehandling. Læs mere her.

App til oversættelse af 100 forskellige sprog

Der findes flere apps, som kan bruges til oversættelse. Blandt andet kan de oversætte, hvad der bliver sagt, når man taler. Appen Talk & Translate er et godt eksempel.

App til oversættelse af sprog med tale

SayHi er en anden oversættelses app, som er anbefalet af frivillige, der arbejder på et asylcenter.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more