SUNDHED

Røde Kors sundhedsklinikker

Tilbud om gratis sundhedsklinikker i Odense, Århus, København. Klinikkerne tilbyder hjælp til mennesker der falder udenfor det danske sundhedssystem. Her kan man få lægebehandling, vaccinationer af børn, graviditetsundersøgelser, fysioterapi eller akut tandbehandling.

Dig og din sundhed

Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet. Læs mere om dine rettigheder i denne folder.

Psykosocial telefonlinje for ukrainere i Danmark

Er du i kontakt med ukrainere i Danmark, der står med svære spørgsmål? Så kan du henvise dem til den psykosociale telefonlinje. Her kan ukrainere få vejledning på deres modersmål, f.eks om hvad man kan gøre for at skabe større tryghed og resiliens. Beskrives også på engelsk og ukrainsk.

Pjece om din ret til lægelig behandling med opholdstilladelse og bopæl i Danmark

Fra Sundhedsstyrelsen. Linket giver mulighed for at vælge pjecen på ukrainsk, russisk, dansk og engelsk.

Gratis tværfagligt forløb på DIGNITY's rehabiliteringsklinik

Adgang til en patientfolder på engelsk og dansk. Den indeholder information om tværfaglig behandling til personer, der har været udsat for tortur og traumatiserende krigsoplevelser. Centre er kun lokaliseret i København. DIGNITY tilbyder også behandling til ukrainske flygtninge med akutte belastningsreaktioner.

Pjece på ukrainsk om mulighed for coronavaccination

Pjecen er udformet af den Sundhedsstyrelsen.

Guide til flygtningeforældre

Forældreguiden er et selvhjælpsværktøj, som er udviklet til flygtningeforældre. Guiden anvendes under flugten, i asylfasen og efter at man som familie har fået ophold i Danmark. Forældreguiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser.

Borger.dk: Tolkning for patienter

Her finder du information på hvordan man opnår tolkebistand og hvornår du har ret til det. Det er lægen, der skønner om tolkebistand er nødvendig for din behandling, og bestiller en professionel tolk. Lægen får udgiften refunderet af regionen.

Henvisningsprocedurer for læger og kommuner

Henvisning til et tværfagligt rehabiliterings- og behandlingstilbud i DIGNITY skal ske via egen læge eller anden speciallæge. Kommuner kan også som noget nyt henvise borgere til behandling i DIGNITY.

Selvhjælp

Coronasituationen har medført, at hverdagen er forandret, og for mange er den blevet sværere end normalt. Derfor har DIGNITY udarbejdet denne selvhjælpsside, hvor du finder øvelser og redskaber, der bl.a. kan hjælpe dig med at skabe mental ro og få aktiveret kroppen.

Find Covid-19 test centres

Find a test centre near you. The map shows all PCR test sites offered by the Danish authorities. As a Danish citizen, you have to book a PCR-test at Coronaprover.dk. As a non-Danish citizen, you have to register on Covidresults.dk before showing up at the PCR-test centre.

Vaccination against Covid-19 for people without a civil registration number (CPR number)

If you are temporarily in Denmark, but do not have a civil registration number (CPR number) or NemID, then you can apply for vaccination by filling out the form. Open page to access the form.

Course on psychological and emotional support for teachers and school psychologists

Do you want to understand yourself better? Learn to recognize your own and children's emotions? And also - quickly stabilize yourself in critical moments? Then join the course - and go on a journey of self-discovery with us! The course is in Ukrainian.

Oversæt et lægemiddel fra ukrainsk til dansk

En guide til at oversætte lægemidler.

Flygtninge fra Ukraine fordeles blandt de alment praktiserende læger

Ny aftale mellem PLO og Danske Regioner sikrer, at flere ukrainere får en læge tæt på deres bopæl, og at de alment praktiserende læger deles om opgaven.

MindSpring: Psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge

I et MindSpring-forløb styrkes flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund til at håndtere deres situation gennem ny viden om eksilrelaterede temaer, konkrete værktøjer og bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og livet i eksil. Formålet er at forebygge psykiske, sociale og familiemæssige problemer samt skabe grundlag for socialt netværk.

The Danish healthcare system

The Danish healthcare system operates across a national, regional and local level. Learn more here.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more