LOVGIVNING OG RETSHJÆLP

Lovgivning

Særloven

Dette notat giver et indblik i de centrale regler og vilkår i forhold til modtagelse og integration af ukrainere i den første tid i Danmark. Lovgivningen ændres løbende og nyt kommer til, så det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer af reglerne og praksis. Der er i notatet indsat links til relevante myndigheders hjemmesider, hvor man kan holde sig orienteret.

Danish Refugee Council’s Voluntary Advisory Services

The Danish Refugee Council’s Voluntary Advisory Services offer free and impartial advice on questions such as residence permits, integration, social matters and psychosocial matters.

The Danish Immigrant Counselling

The Danish Immigrant Counselling, DIC, is a private Danish organisation dedicated to helping immigrants getting started in Danish society. If you are new to Denmark or have been here for some time, you may need help or guidance.

Spørgsmål og svar om indrejse, opholdstilladelse, vilkår og rettigheder

Dansk Flygtningehjælps

Overblik over hvilke rettigheder du har i EU når du flygter fra krigen i Ukraine

EU’s oversigt over dine rettigheder.

Hvordan møder vi bedst de ukrainske flygtninge?

Seminarer.dk tilbyder i samarbejde med DRC Dansk Flygtningehjælp 3 faglige oplæg om situationen i Ukraine og den gode modtagelse af flygtninge.

Find en frivillig til at assistere samtaler med myndighederne

Dansk Flygtninghjælps gratis tilbud om at assistere mennesker med flugt erfaring til samtaler med de danske myndigheder.

Frivillig rådgivning

Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning om familiesammenføring, fornyelse af opholdstilladelser, permanent ophold og statsborgerskab. De vil også kunne hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og give vejledning om klager.

Spørgsmål om asyl

Dansk Flygtningehjælps Ukraine hotline. Bruges til spørgsmål om asyl med mulighed for tolkning.

Ny i Danmark: Visa, asyl m.m.

Overblik over hvordan man søger asyl, visum m.m. i Danmark.

Digitale services

Digitale services du kan bruge når du er statsborger/har opholdstilladelse (MitID/NemID).

Til asylansøgere

Dansk Flygtningehjælps information og hjælp til rådgivning, råd til asylansøgere, juridisk hjælp, proceduren for asylansøgere og afviste asylansøgere, og varetægtsfængslet asylansøgere.

New to Denmark: You want to apply as a displaced person from Ukraine

You are a person displaced from Ukraine and you wish to apply for a temporary residence permit in Denmark. - either as a person in Denmark displaced from Ukraine or as a close family member to a person in Denmark, who has been granted a residence permit as a displaced from Ukraine.

Ansøgning og overblik over, hvordan din opholdstilladelse ikke skal bortfalde ved udrejse af Danmark

Ny i Danmark giver et overblik over, hvordan din opholdstilladelse kan bortfalde, herunder hvordan du ansøger om dispensation for udrejse fra Danmark.

Dansk Flygtningehjælp: Publikationer om asyl og lovgivning

Bliv klogere på asyl i Danmark og den danske lovgivning på flygtningeområdet ved hjælp af Dansk Flygtningehjælps publikationer.

Love og regler om dansk undervisning og prøver for udlændinge

Integrationsviden.dk’s overblik over de love og regler der er bekendtgjort for bl.a. indfødsretsprøven og danskuddannelse.

Beskrivelse af hvilke rettigheder særloven giver ukrainer med flugterfaring

Nyidanmark.dk besvarer en række spørgsmål angående særloven for ukrainere med flugterfaring.

Rådgivning for LGBT+ asylansøgere i Danmark

Som LGBT+ Asylansøger, tilbyder LGBT+ Asylum rpdgivning og hjælp til at forstå asylansøgningsprocessen.

The public consumer complaints system

The Danish Mediation Team for Consumer Complaints and the Consumer Complaints Board deal with complaints from consumers.

Information om krav og opbevaring af biometri

Nyidanmark.dk giver overblik over hvad et opholdskort med biometri indebærer, samt hvordan data opbevares.

Dansk- og vidensprøver i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse

Få mere information om Prøve i Dansk 1, 2 og 3 og Studieprøven, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven, Indvandringsprøven og Danskprøve A1 og A2 for ægtefællesammenførte.

Har du spørgsmål om dine rettigheder i EU? Eller om dine forpligtelser?

Herunder finder du dine rettigheder som EU-borger, bland andet ang. Sundhedspleje, pension, arbejde og dine rettigheder som forbruger, borger, familie.

Guidelines for appeal

Read more about who may appeal, time limit for appeal, appeal fees, time limit for departure, how to submit an appeal to the Immigration Appeals Board etc. by the Immigration Appeals Board.

Solutions to problems with your EU rights

Unfair rules or decisions and discriminatory red tape can make it hard for you to live, work or do business in another EU country. So, if you as an EU citizen or business face obstacles in another country because a public authority isn’t doing what is required under EU law SOLVIT can help!

Retshjælp, rådgivning og bisidder

Gratis retshjælp til enhver borger (uanset nationalitet)

Københavns Retshjælp yder gratis bistand til enhver borger, uanset om borgeren er bosat i København eller ej.

Gratis rådgivning og retshjælp for alle

Retshjælp tilbyder gratis online retshjælp.

Gratis retshjælp fra Advokatvagten

Advokatvagten stiller gratis rådgivning og advokathjælp til rådighed for borgere.

Gratis hjælp fra Den Sociale Retshjælps Fond

Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder gratis og landsdækkende retshjælp på bl.a. udlændingeret - både skriftlig, telefonisk og personlig rådgivning. De tilbyder også hjælp indenfor bl.a. socialret, familieret, lejeret og har derudover både socialrådgivere og gældsrådgivere tilknyttet deres kontorer.

Den mobile retshjælp

Den mobile retshjælp er et korps af frivillige der tilbyder juridisk hjælp over telefon eller e-mail.

Frivillig retshjælp og socialrådgivning

Frivilligcenter Bistand tilbyder frivillige der kan hjælpe med retshjælp og socialrådgivning i hele landet telefonisk, ved personlig henvendelse, via videomøde eller via e-mail.

Private socialrådgivere - privat og uvildig socialrådgivning i din sag

Socialnettet.dk tilbyder private socialrådgivere indenfor jobcentersager, familiesager, psykisk sårbare og handicap.

Gratis socialrådgivning

Settlementets socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere. Du behøver ikke at bo i Københavns kommune. Socialrådgivningen arbejder tæt sammen med retshjælpen. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, jurister samt jurastuderende.

Bisidderhjælp

Dansk Flygtningehjælps bisidderkorps tilbyder at være bisidder til samtaler med myndighederne i Nordjylland, Fyn, Sjælland, Østjylland, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Bisidder til børn

Bisidder fra Børns Vilkår til støtte for børn. Bisidderne er uddannet socialrådgivere og har erfaring med at arbejde med børn og unge.

Caritas Retshjælp

Retshjælpen er en gratis rådgivning, og beskæftiger sig med udlændingeret og EU-lovgivning. Den er målrettet nytilkomne – migranter og flygtninge, der kan få adgang til viden om egne rettigheder, muligheder og opholdstilladelser.

Ret til bisidder eller partsrepræsentant

Et overblik over forskellen på bisidder og partsrepræsentant, og herunder hvornår du kan gøre krav på det.

Lawyers declaring free legal aid for Ukrainian citizens

A list of lawyers declaring free legal aid for Ukrainian citizens.

Udlændingretshjælpen

Udlændigeretshjælpen tilbyder gratis juridisk rådgivning til alle borgere indenfor udlændingeret. Udlændingeretshjælpen møder borgeren i øjenhøjde uanset, om du har en mindre eller større juridisk forespørgsel, herunder med sager vedrørende klager over afgørelser, familiesammenføring, manglende oplysninger til Udlændingestyrelsen, forlængelse af opholdstilladelse mv., så er du velkommen til at komme forbi os.

Rådgivning

Frivilligcenter Bistand: retshjælp og socialrådgivning, gældsrådgivning, bisidderordning m.m.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more