Ansøgningsfrist forlænges: Praktikanter søges til efterårssemestret 2024 – vær med til at skabe lige adgang for alle

Kort fortalt – hvem er Foreningen Lige Adgang  

Det, vi arbejder med, er at skabe lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle. Derudover styrker og understøtter vi dansk erhvervsliv i at rekruttere, fastholde og udvikle mangfoldige talenter. Det gør vi via en lang række forskellige projekter, som du bliver en del af. Læs mere om os og vores projekter på www.ligeadgang.dk.

Ejerskab for dine opgaver – masser af læring – flinke og kompetente kolleger – tæt samarbejde.

Det er bare nogle af grundene til, at du skal blive praktikant hos os. Og det er ikke bare nogle ord, vi har fundet på til jobannoncen. Det er, hvad vores nuværende og tidligere praktikanter oplever. Læs mere her!

“Jeg har fået en virkelig god velkomst og en meget grundig oplæring – og har allerede på kort tid fået mulighed for at bidrage
ved fx at holde oplæg på skoler og kurser for mentorer” fortæller en af vores nuværende praktikanter.

“Jeg startede for 5 år siden som praktikant og er nu projektleder. En af grundene til, at jeg stadig er her, er fordi jeg har fået mulighed for selv at sætte mit præg på, hvilke opgaver jeg sidder med, og man får derfor hurtigt en kæmpe følelse af ejerskab”, fortæller en af vores nuværende projektledere, som tidligere har været praktikant.

Fire praktikpladser – flere muligheder

Når du sender din ansøgning, er det vigtigt at fremhæve hvilke projekter du umiddelbart finder interessante, og hvorfor projekterne fanger din interesse. Det er vigtigt for os, at du får mest muligt ud af din praktiktid – så du både kan bruge og udvikle kompetencer.

Du kan blive tilknyttet et eller flere projekter, hvor du bliver involveret i alle dele af projektets arbejdsopgaver. Projekterne kan fx være:

Afhængig af hvilke projekter du bliver tilknyttet, vil din tid fx gå med at:

 • Udvikle og afholde kurser og oplæg for mentorer og mentees, virksomheder og samarbejdspartnere
 • Rekruttere og screene mentorer og mentees
 • Være i kontakt og deltage i møder med vores samarbejdspartnere fra forskellige virksomheder
 • Udarbejde og gennemføre interviews, surveys, evalueringer og statusrapporter
 • Formidle undersøgelser og resultater, lovgivning samt andet materiale
 • Projektudvikle og fundraise
 • Udarbejde artikler og posts til sociale medier, udforme informationsmateriale og kommunikationsplaner – hvis du arbejder med vores kommunikationsindsatser
 
 
 

Arbejdsopgaver fordelt på projekter

Diversity Charter Danmark 
Rekruttere nye medlemsvirksomheder til Charteret. Du vil blandt andet være med til at udvikle, arrangere og deltage til netværksmøder, hvor arbejdspladser kan netværke og blive klogere på diversitet og inklusion.

Mentorprogrammet
Matche mentorer fra virksomheder med personer med flugterfaring. Give introopkald for at få en klar beskrivelse af mentee og for at fastlægge rammer og forventninger samt følge forløbene. Du vil understøtte projektleder/-assistent i udvikling og afholdelse af mentorkurser.

Studiejobprogrammet

Matche studerende og virksomheder, samt have telefoniske samtaler og opfølgninger med studerende og/eller medarbejdere. Du vil understøtte projektleder/-assistent i udvikling og afholdelse af kurser for både studerende og nøglepersoner fra virksomhederne.

Projekter i samarbejde med den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Møde unge mellem 15-25 år gennem oplæg og workshops, som du vil være med til at facilitere. Rekruttere frivillige mentorer og matche dem med FGU-elever. Du vil være med til at understøtte forankringen af mentorindsatserne, medfacilitere netværksmøder, mentorkurser og udvikle drejebøger. I FGU-projekter arbejder vi med unge med psykiske diagnoser og/eller med flugterfaring med fokus på uddannelse, job og fællesskaber.

Kampagne om etnisk minoritetsstress
Udvikle  informationsmateriale og deltage i planlægningen samt eksekveringen af oplysnings- og bevidsthedsskabende aktiviteter, såsom workshops eller aktionsdage.

Hvilke projekter er mest tiltalende for dig?

Søger du som kommunikationspraktikant?

Hvis du søger som kommunikationspraktikant vil du kunne sidde på tværs af projekter og understøtte dem med: 

 • Opslag på sociale medier (fx Instagram og LinkedIn) 
 • Grafisk layout 
 • Artikler og opslag til vores hjemmeside, herunder redigering 
 • Optagelse, redigering og klipning af videoer  
 • Kommunikationsplaner for vores kampagner 
 • Generel SoMe 
 
MicrosoftTeams-image
Du er i gang med en mellemlang eller lang videregående uddannelse

Men hvilken og hvor langt du er, er ikke så vigtigt. Det, der betyder noget for os, er at du sammen med os vil være med til at skabe lige adgang til uddannelse, arbejdsmarked og fællesskaber. Du må gerne  være god til at skabe relationer og have let ved at falde i snak med personer med forskellige baggrunde. Og så ser vi gerne, at du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner – gerne på både dansk og engelsk. 

Alt det du ellers skal vide
 • Praktikperioden er fra 1. september 2024 til 31.januar 2025 (det er muligt med en tidligere opstart)
 • Praktikken er ulønnet, og derfor lægger vi op en 30 timers arbejdsuge med én ugentlig fridag
 • Arbejdstiden er som hovedregel inden for normal arbejdstid, og vi tager selvfølgelig hensyn til individuelle behov for at følge fag eller skrive afsluttende praktikopgave
 • Du bliver tilknyttet en erfaren praktikvært og trivselsperson, som du har løbende samtaler med
 • Der kan være mulighed for at blive studentermedhjælper eller projektassistent efter din praktik er slut

Er du blevet nysgerrig?  
Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere. Kontakt projektleder Sally Issaoui på sii@ligeadgang.dk eller på 25 94 89 63, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Ellers så send os din ansøgning og dit CV og fortæl os meget gerne, hvordan du kunne tænke dig at bidrage som praktikant, og hvad du forestiller dig, at få ud af et praktikophold hos os. Derudover må du meget gerne have gjort dig overvejelser omkring, hvilke projekter du synes kunne være spændende at være en del af.

Send din ansøgning hurtigst muligt, senest 1. maj 2024. Vi indkalder løbende til samtale, de første samtaler har vi allerede den 25. april og forventer at indkalde til samtale senest den 3. maj. 
Din ansøgning skal sendes til Praktikant3@ligeadgang.dk. Angiv ‘Praktikansøgning’ i emnefeltet.

Vær en del af en social arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur  

Du bliver en del af et mindre team af projektledere og andre praktikanter samt vores direktør. Vi er fordelt på to lokaler, så vi har et tæt samarbejde og en nem dialog.

“Fra første dag som praktikant mærkede jeg en flad struktur i organisationen, hvor alle samarbejder med alle. Jeg har fået et stort ansvar, men føler mig samtidig tryg, da der altid er en kollega at sparre med”, fortæller en af vores nuværende praktikanter. 

Vi gør meget for at skabe et godt sammenhold, fx ved at spise frokost sammen, hvor vi vender stort som småt. Og når computeren er lukket ned, bruger vi meget gerne tid sammen – fx på sommerfest, iftarmiddag og julefrokost.

En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi tror på, at forskellighed er en styrke

Ligesom vi understøtter dansk erhvervsliv i at rekruttere mangfoldige talenter, er det også vigtigt for os, at vi selv afspejler vores omkringliggende samfund. Vi tror på, at en levet erfaring er en kompetence i sig selv, og at summen af vores forskellighed giver os endnu flere og bedre vinkler på vores arbejde. 

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more