Jurist til Færdselskontorets Team Adfærd og Færdselssikkerhed i Transportministeriets departement

Vil du arbejde med kompleks jura i vigtige sager, som ofte står højt på den politiske dagsorden? Så er Færdselskontoret i Transportministeriet helt sikkert noget for dig!

Juridiske opgaver med stor samfundsmæssig betydning

Transportministeriet søger en jurist til centrale opgaver i Færdselskontorets Team Adfærd og Færdselssikkerhed. Vi søger en jurist med stærke kompetencer eller interesser inden for særligt forvaltningsret, strafferet og lovteknik, og som har interesse for politiske problemstillinger, eller som ønsker at opbygge erfaring med de forskellige discipliner. Du skal gerne trives med og motiveres af at arbejde i et politisk miljø, hvor tempoet kan være højt, og hvor nye opgaver pludselig kan ændre dagsordenen.

I Færdselskontoret er vi 10 medarbejdere. Vi arbejder i tre mindre teams, der beskæftiger sig med alt inden for færdselslovgivningen, eksempelvis hastighedsgrænser, spirituskørsel, narkokørsel, frakendelse af førerretten, kørekort, køreuddannelsen og trafiksikkerhed i nationalt og internationalt regi. Vi er et kontor, der konstant arbejder i spændingsfeltet mellem jura og politik, og vi har både store politiske sager, mange lovgivningsopgaver og meget borgernære sager.

Dine opgaver vil blandt andet indebære:

  • Udarbejdelse af lovgivning (bekendtgørelser og lovforslag)
  • Juridisk rådgivning og faglig sparring
  • Behandling af forvaltningsretlige spørgsmål
  • Håndtering af spørgsmål fra Folketinget, beslutningsforslag og ministerbesvarelser
  • Deltagelse i møder i EU og internationalt regi om international færdselssikkerhed
  • Sekretariatsbetjening af Færdselssikkerhedskommissionen

Vi søger både nyuddannede og erfarne jurister. Som nyuddannet jurist er dine interesseområder det afgørende. Som erfaren jurist er det en fordel, hvis du har erfaring med strafferet og/eller lovgivningsarbejde, men har du andre erfaringsområder, skal du endelig ikke holde dig tilbage med at sende en ansøgning.

Vi tilbyder forskellige juridiske fagområder og udvikling

I Transportministeriet bliver du en del af en uformel arbejdsplads med ca. 170 medarbejdere, der alle arbejder for at skabe transportpolitiske forbedringer i det danske samfund.

I departementet får du hurtigt et selvstændigt ansvar for dine sager, som du følger hele vejen fra dit eget kontor til drøftelser hos ministeren. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du udvikler din evne til at forstå og overskue komplekse faglige problemstillinger og omsætte juraen til en konkret politisk kontekst og dagsorden.

Hos os vil du opleve en kultur med en høj grad af tillid, ansvar og godt kollegaskab. Kommandovejene er korte og cheferne tilgængelige. Du bliver en del af en stor koncern, hvor du har mulighed for at blive udlånt til en af vores styrelser eller rokere til et andet kontor, hvis du er interesseret i at specialisere dig inden for flere områder.

Vi tilbyder alle medarbejdere et attraktivt onboardingforløb og sørger for løbende kompetenceudvikling bl.a. med interne kurser i lovteknik og forvaltningsret samt et internt netværk af jurister.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, da vi bestræber os på at sikre en god balance mellem dit arbejdsliv og privatliv.

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Transportministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner.

Din ansøgning

Send din ansøgning med CV samt kopi af eksamensbevis med karakterudskrift fra både bachelor- og kandidatgraden senest den 11. august 2024. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside, www.trm.dk.

Vi indkalder løbende til samtaler.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef for Færdselskontoret Lisa Pontoppidan Chahil. Departementets telefonnummer er 41 71 27 00. På vores hjemmeside, www.trm.dk, kan du se og læse mere om det at være jurist i ministeriet samt om departementet som arbejdsplads.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Transportministeriets er medlem af Foreningen Lige Adgang.

Andre jobannoncer

Vil Du/I – som medlem – annoncere?

Kontakt Foreningen Lige Adgang på:
Telefon: 9389 4383
Email: job@ligeadgang.dk

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more