Transportministeriet søger studentermedhjælper med samfundsvidenskabelig baggrund

Transportministeriet  søger lige nu en ny studentermedhjælper til deres kontor for Kollektiv Transport.  Her får du et studierelevant job med mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil samtidig med du kommer tæt på det politiske maskinrum. 

Vil du være med til at arbejde for mobiliteten i Danmark? Så bliv studentermedhjælper i vores Kollektiv Trafikkontor. 

I Kollektiv Trafikkontoret arbejder vi med politikudvikling, analyser og lovgivning. Det gælder både inden for kollektiv transport – metro, letbaner, busser– og andre former for mobilitet, der fylder mere og mere i danskerne hverdag, så som delebiler og samkørsel. Vi arbejder også med de tværgående emner på området, hvor vi blandt andet sekretariatsbetjener regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet, arbejder med takster, rejseplanen, rejsekortet og organiseringen af kollektiv transportområdet. Derudover arbejder vi med fjernbusser.

I kontoret er vi 9 akademikere, 2 studentermedhjælpere og en kontorchef. Vi har en uformel omgangstone og et godt socialt miljø.

Dine arbejdsopgaver

Den kollektive transport benyttes hver dag af mange mennesker, og området har stor offentlig bevågenhed. Vores opgaver spænder bredt – fra meget konkrete problemstillinger til større politiske aftaler med stor samfundsmæssig betydning. Vi er et udadvendt kontor, hvor samarbejde vægtes højt, og vi lægger vægt på at inddrage studenterne i kontorets forskelligartede sagsområder og opgaver. Dine opgaver vil blandt andet være at bidrage til vores arbejde med:

 • besvarelse af spørgsmål fra Folketinget
 • bidrage til sekretariatsbetjeningen af regeringens ekspertudvalg for kollektiv mobilitet
 • udarbejdelse af notater og beslutningsgrundlag  
 • besvarelse af borgerhenvendelser
 • udarbejdelse af analyser
 • behandling af aktindsigtsanmodninger

Din profil

Vi søger en dygtig, samfundsfaglig studerende, der har interessere for at arbejde i et politisk miljø. Vi forventer, at du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt. Dertil er det en fordel, hvis du har erfaring med Excel. Vi ser også gerne, at du er struktureret, nysgerrig og grundig, så du hurtigt kan sætte dig ind i nyt stof.

Som person er du pligtopfyldende og samarbejdsorienteret, men du har også et selvstændigt drive, der gør, at du tager ansvar og sikrer, at der sker fremdrift i dine opgaver.

Vil Tilbyder dig

 • Fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid
 • Onboarding med intromøder, oplæring, introduktion til opgaver og til huset
 • Løbende kompetenceudvikling gennem interne og eksterne kurser, som du kan deltage i, efter aftale med din kontorchef.
 • Kontorseminarer, godmorgenmøder og fredagsbarer
 • Frokostordning

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT. Jobstart vil være snarest muligt efter aftale.

Din arbejdstid vil være ca. 15 timer pr. uge. Ansættelsesstart er efter sommerferien, og aftales nærmere med den rette kandidat.

Da det er vigtigt for os, at studiejobbet er foreneligt med dit studie og dine eksamener, vil dine arbejdstider være fleksible og den ugentlige arbejdstid aftales med den studenteransvarlige i kontoret.

Sådan ansøger du

Send dit CV og ansøgning samt kopi af karakterudskrift fra din uddannelse senest den 10. juni 2024. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside her

Vi opfordrer alle – uanset køn, etnicitet, seksuel orientering, handicap, religion og alder – til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studenteransvarlig i Kollektiv Trafikkontoret Kristoffer Vange. Departementets telefonnummer er 41 71 27 00.

Andre jobannoncer

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more