Jobopslag: Praktikanter til forårssemestret 2024 – vær med til at skabe lige adgang for alle

Ejerskab for dine opgaver – masser af læring – flinke og kompetente kolleger – tæt samarbejde.

Det er bare nogle af grundene til, at du skal blive praktikant hos os. Og det er ikke bare nogle ord, vi har fundet på til jobannoncen. Det er, hvad vores nuværende og tidligere praktikanter oplever. Læs mere her!

“Jeg har fået en virkelig god velkomst og en meget grundig oplæring – og har allerede på kort tid fået mulighed for at bidrage
ved fx at holde oplæg på skoler og kurser for mentorer” fortæller en af vores nuværende praktikanter.

“Jeg startede for 5 år siden som praktikant og er nu projektleder. En af grundene til, at jeg stadig er her, er fordi jeg har fået mulighed for selv at sætte mit præg på, hvilke opgaver jeg sidder med, og man får derfor hurtigt en kæmpe følelse af ejerskab”, fortæller en af vores nuværende projektledere, som tidligere har været praktikant.

Kort fortalt – hvem er Foreningen Lige Adgang  

Det, vi arbejder med, er at skabe lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle. Derudover styrker og understøtter vi dansk erhvervsliv i at rekruttere, fastholde og udvikle mangfoldige talenter. Det gør vi via en lang række forskellige projekter, som du bliver en del af. Læs mere om os og vores projekter på www.ligeadgang.dk.

Fire praktikpladser – flere muligheder  

Når du starter, finder vi sammen ud af, hvad du er mest interesseret i at dykke ned i. Det er vigtigt for os, at du får mest muligt ud af din praktiktid – så du både kan bruge de kompetencer, du har, og bygge mere på. Du bliver tilknyttet et eller flere projekter, hvor du bliver involveret i alle dele af projektets arbejdsopgaver. Projekterne kan fx være:

  • Mentorprojekter for unge, studerende og mennesker med flugterfaring 
  • Større undersøgelser og analyser, fx om etnisk minoritetsstress 
  • Oplysningskampagner fx En del af Danmark, der skal oplyse unge uden dansk statsborgerskab om deres rettigheder ift. at opnå permanent opholdstilladelse
  • Virksomhedsrettede projekter og lignende 

Afhængig af hvilke projekter du bliver tilknyttet, vil din tid fx gå med:

  • Relationsarbejde og at være i kontakt med både mentorer og mentees – og understøtte og rådgive dem bedst mulig
  • At udvikle og afholde kurser og oplæg for mentorer og mentees, virksomheder og samarbejdspartnere 
  • Rekruttering og screening af mentorer og mentees 
  • At være i kontakt og deltage i møder med vores samarbejdspartnere fra forskellige virksomheder  
  • At udarbejde og gennemføre interviews, surveys, evalueringer og statusrapporter 
  • Formidling af undersøgelser og resultater, lovgivning samt andet materiale 
  • At udarbejde artikler og posts til sociale medier, udforme informationsmateriale og kommunikationsplaner – hvis du arbejder på vores kommunikationsindsatser 

Hvis du søger som kommunikationspraktikant vil du på tværs af projekter bl.a. sidde med:

  • Opslag på sociale medier (fx Instagram og LinkedIn)
  • Grafisk layout
  • Udvikling af artikler og opslag til samt redigering af hjemmeside
  • Filme, redigere og klippe videoer 
  • Udarbejdelse af kommunikationsplaner for vores kampagner

Du er i gang med en mellemlang eller lang videregående uddannelse
Men hvilken og hvor langt du er, er ikke så vigtigt. Det, der betyder noget for os, er at du sammen med os vil være med til at skabe lige adgang til uddannelse, arbejdsmarked og fællesskaber. Du er dog meget gerne god til at skabe relationer og har let ved at falde i snak med personer med forskellige baggrunde. Og så ser vi gerne, at du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner – gerne på både dansk og engelsk. 

 Alt det du ellers skal vide

  • Praktikperioden er fra 1. februar 2024 til 30. juni 2024, evt. mulighed for at opstarte lidt tidligere 
  • Praktikken er ulønnet, og derfor lægger vi op til en 30 timers arbejdsuge med én ugentlig fridag
  • Arbejdstiden er som hovedregel inden for normal arbejdstid, og vi tager selvfølgelig hensyn til individuelle behov for at følge fag eller skrive afsluttende praktikopgave   
  • Du bliver tilknyttet en erfaren praktikvært og har løbende samtaler, hvor vi snakker om din udvikling.
  • Der er mulighed for at blive hos os som studentermedhjælper, efter din praktik er slut (men det afhænger af vores projekter, og vi kan ikke love noget) 

Vær en del af en social arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur  

Du bliver en del af et mindre team af projektledere og andre praktikanter samt vores direktør. Vi er fordelt på to lokaler, så vi har et tæt samarbejde og en nem dialog.

“Fra første dag som praktikant mærkede jeg en flad struktur i organisationen, hvor alle samarbejder med alle. Jeg har fået et stort ansvar, men føler mig samtidig tryg, da der altid er en kollega at sparre med”, fortæller en af vores nuværende praktikanter. 

Vi gør meget for at skabe et godt sammenhold, fx ved at spise frokost sammen, hvor vi vender stort som småt. Og når computeren er lukket ned, bruger vi meget gerne tid sammen – fx på sommerfest, iftarmiddag og julefrokost.

Er du blevet nysgerrig?  

Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere. Ring til projektleder Sally Issaoui på tlf. 25 94 89 63, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Ellers send din ansøgning (enten skriftlig eller på video) og CV og fortæl os meget gerne, hvordan du kunne tænke dig at bidrage som praktikant, og hvad du forestiller dig at få ud af et praktikophold hos os. Derudover må du meget gerne have gjort dig overvejelser omkring, hvilke projekter du synes, der kunne være spændende at arbejde med.

Vi afholder samtaler løbende. Ansøgningsfrist er søndag d. 26.11.23 kl. 23.59.

Din ansøgning skal sendes til Praktikant4@ligeadgang.dk. Angiv ‘Praktikansøgning’ i emnefeltet.

En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi tror på, at forskellighed er en styrke

Ligesom vi understøtter dansk erhvervsliv i at rekruttere mangfoldige talenter, er det også vigtigt for os, at vi selv afspejler vores omkringliggende samfund. Vi tror på, at en levet erfaring er en kompetence i sig selv, og at summen af vores forskellighed giver os endnu flere og endnu bedre vinkler på vores arbejde. 

Din ansøgning vil indledningsvist blive behandlet anonymiseret, så der er fokus på dine kompetencer og faglige profil, når vi gennemgår ansøgningerne.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more