Jobopslag: Vi søger to praktikanter til forårssemestret – vær med til at skabe lige adgang for alle

Flinke og kompetente kolleger – ejerskab for dine opgaver – masser af læring – tæt samarbejde.

Det er bare nogle af grundene til, at du skal blive praktikant hos os. Og det er ikke bare nogle ord, vi har fundet på til jobannoncen. Det er, hvad vores nuværende og tidligere praktikanter oplever. Læs mere her!

“Jeg har fået en virkelig god velkomst og en meget grundig oplæring – og har allerede på kort tid fået mulighed for at bidrage
ved fx at holde oplæg på skoler og kurser for mentorer”, fortæller en af vores nuværende praktikanter.

Jeg startede for fem år siden som praktikant og er nu projektleder. En af grundene til, at jeg stadig er her, er, fordi jeg har fået mulighed for selv at sætte mit præg på, hvilke opgaver jeg sidder med, og man får derfor hurtigt en kæmpe følelse af ejerskab”, fortæller en af vores nuværende projektledere, som tidligere har været praktikant.

Kort fortalt – hvem er Foreningen Lige Adgang  

Det, vi arbejder med, er at skabe lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle. Derudover styrker og understøtter vi dansk erhvervsliv i at rekruttere, fastholde og udvikle mangfoldige talenter. Det gør vi via en lang række forskellige projekter, som du bliver en del af. Læs mere om os og vores projekter på www.ligeadgang.dk.

To praktikpladser – flere muligheder  

Når du starter, finder vi sammen ud af, hvad du er mest interesseret i at dykke ned i. Det er vigtigt for os, at du får mest muligt ud af din praktiktid – så du både kan bruge de kompetencer, du har, og bygge mere på. Du bliver tilknyttet et eller flere projekter, hvor du bliver involveret i alle dele af projektets arbejdsopgaver. Projekterne kan fx være:

  • Større undersøgelser og analyser: Som en del af vores nye projekt “Etnisk minoritetsstress på arbejdspladsen”vil man som praktikant beskæftige sig med både kvalitativ- og kvantitativ dataindsamling og -behandling
  • Mentorprojekter: For forskellige målgrupper herunder unge og personer med flugterfaring
  • Virksomhedsrettede projekter og lignende

Måske ved du allerede nu, hvor du kunne have lyst til at bidrage?

Afhængig af hvilke projekter du bliver tilknyttet, vil din tid fx gå med at:

  • Være i kontakt med både mentorer og mentees – og understøtte og rådgive dem bedst mulig
  • Deltage i kurser og oplæg for potentielle mentees
  • Være i kontakt med vores partnere fra forskellige virksomheder  
  • Være med til at sammensætte indhold til fx kurser eller jobbazar
  • Tilrettelægge og stå for dataindsamling og interviews, hvis du arbejder på et analyse- og kampagneprojekt 
  • Udarbejde artikler og posts til sociale medier, udforme informationsmateriale mm. – hvis du arbejder på vores kommunikationsindsatser 
  • Deltage i møder med samarbejdspartnere, donorer osv. sammen med projektlederen 

Du er i gang med en videregående uddannelse
Men hvilken er ikke så vigtigt. Det, der betyder noget for os, er at du sammen med os vil være med til at skabe lige adgang for alle til uddannelse, arbejdsmarked og fællesskaber. Du er dog meget gerne god til at skabe relationer og har let ved at falde i snak med personer med forskellige baggrunde. Og så ser vi gerne, at du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner – gerne på både dansk og engelsk. 

 Alt det du ellers skal vide

  • Praktikperioden er fra 1. februar 2023 til 30. juni 2023 
  • Praktikken er ulønnet, og derfor lægger vi op en 30 timers arbejdsuge med én ugentlig fridag
  • Arbejdstiden er som hovedregel inden for normal arbejdstid, og vi tager selvfølgelig hensyn til individuelle behov for at følge fag eller skrive afsluttende praktikopgave   
  • Du bliver tilknyttet en erfaren praktikvært og har løbende samtaler, hvor vi snakker om din udvikling. Derudover får du fx også et internt kursus i projektledelse 
  • Der er rigtig gode muligheder for at blive hos os som studentermedhjælper, efter din praktik er slut (men vi kan ikke love noget) 


Bliv en del af en social arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur
  

Du bliver en del af et mindre team af projektledere, studentermedhjælpere og andre praktikanter samt vores direktør. Alle sidder i samme lokale, så vi har et tæt samarbejde og en nem dialog.

“Fra første dag som praktikant mærkede jeg en flad struktur i organisationen, hvor alle samarbejder med alle. Jeg har fået et stort ansvar, men føler mig samtidig tryg, da der altid er en kollega at sparre med”, fortæller en af vores nuværende praktikanter. 

Vi gør meget for at skabe et godt sammenhold, fx ved at spise frokost sammen, hvor vi vender stort som småt. Og når computeren er lukket ned, bruger vi meget gerne tid sammen – fx på festlig & faglig fredag, sommerfest, iftarmiddag og julefrokost. Arrangementer, hvor tidligere kolleger ofte også er med.

Er du blevet nysgerrig?  

Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere. Ring til projektleder Sally (tlf. 25 94 89 63), som er klar til at svare på dine spørgsmål. Ellers send din ansøgning (enten skriftlig eller på video) og CV og fortæl os meget gerne, hvordan du kunne tænke dig at bidrage med som praktikant, og hvad du forestiller dig at få ud af et praktikophold hos os. 

Send din ansøgning til Sally på sii@ligeadgang.dk.
Vi indkalder løbende til samtaler, ansøgningsfrist er dog senest 22.11.2022.


En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi tror på, at forskellighed er en styrke

Ligesom vi understøtter dansk erhvervsliv i at rekruttere mangfoldige talenter, er det også vigtigt for os, at vi selv afspejler vores omkringliggende samfund. Vi tror på, at en levet erfaring er en kompetence i sig selv, og at summen af vores forskellighed giver os endnu flere og endnu bedre vinkler på vores arbejde

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more