Jobopslag: Er du vores nye projektleder?

Vil du lede projekter, der giver minoriteter, personer med flugterfaring og unge i udsatte positioner bedre mulighed for at blive en del af et fællesskab? Og sikre bedre muligheder for at komme ind – og blive fastholdt – på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet?

 

Hvis du også gerne vil arbejde på de projekter, du er mest motiveret for og være med helt fra idéfasen over udvikling til at lede projekterne fra start til slut, så har du muligheden for det og meget mere i denne rolle.

Lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle

Foreningen Lige Adgang (tidligere Foreningen Nydansker) er en nonprofitorganisation med over 20 år på bagen. Vi arbejder for at skabe lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle. Derudover styrker og understøtter vi dansk erhvervsliv i at rekruttere, fastholde og udvikle mangfoldige talenter.

Det gør vi via en lang række forskellige projekter, fx mentorprojekter, virksomhedsrettede projekter, oplysningskampagner, undersøgelser, osv. Læs mere om os og vores projekter her: www.ligeadgang.dk.

Få ansvar for projekter med en række spændende samarbejdspartnere

Processen med at opstarte nye projekter begynder med en idé, der understøtter vores formål, og vi har løbende udviklingsmøder, hvor der brainstormes, og nye idéer bliver vendt. Du kan selv byde ind på projekter, som passer til din erfaring og dine kompetencer, og det kan også sagtens være din egen idé, du fører ud i livet. Det vigtigste for os er, at vi driver projekterne af lyst, og fordi de giver mening for vores målgrupper.

Når det er besluttet at gå videre med en idé, researcher du fonde, som vil passe til projektet. Dernæst udarbejder du alene, eller i samarbejde med os andre, projektbeskrivelsen – inklusive metode, budgetoplæg, m.m. Bliver projektet bevilget, er det dig, som har den fulde projektledelse herfra. Det indebærer bl.a. at:

 • sikre, at tidsplanen holder og tage action, hvis den ikke gør det
 • tale med samarbejdspartnere, som kan være alt fra virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, andre NGO’er og lign.
 • lave meget af det koordinerende benarbejde selv. Alt efter projektets størrelse har du praktikanter eller studentermedhjælpere tilknyttet, men du vil typisk være den eneste fuldtidsmedarbejder på projektet
 • koordinere og facilitere eventuelle møder, workshops og events forbundet med projektet.

En social arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur

Du bliver en del af et mindre team af projektledere, studentermedhjælpere, praktikanter og vores direktør. Alle sidder i samme lokale, så vi har et tæt samarbejde og en nem dialog.

”Jeg synes, vi er gode til at løfte i flok, og sammen får vi tingene til at spille. Og så er det vigtigt for mig, at vi har en inddragende kultur, inkluderende ledelse, god medarbejdertrivsel og kort fra ide til handling” 

  – Muneeza Rosendahl (hun/hende), Direktør.

Som den lille – og også ambitiøse – arbejdsplads vi er, så er der fart på og til tider korte deadlines. Men vi går op i, at der er åndehuller i hverdagen – fx ved, at vi spiser frokost sammen, hvor vi vender stort som småt. Og når computeren er lukket ned, bruger vi meget gerne tid sammen – fx på festlig & faglig fredag, sommerfest, iftarmiddag og julefrokost. Arrangementer, hvor tidligere kolleger ofte også er med.

Stor fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejde

Det kan være nødvendigt at lægge ekstra timer op til deadlines. Til gengæld gør vi alt for, at dine arbejdsdage er tilpasset dit liv. Så hjemmearbejdsdage, når det passer ind samt fuld flekstid med afspadsering af de ekstra timer, du lægger, er noget, du kan nyde godt af.

En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi tror på, at forskellighed er en styrke

Ligesom vi understøtter dansk erhvervsliv i at rekruttere mangfoldige talenter, er det også vigtigt for os, at vi selv afspejler vores omkringliggende samfund. Vi tror på, at en levet erfaring er en kompetence i sig selv, og at summen af vores forskellighed giver os endnu flere, og endnu bedre, vinkler på vores arbejde.

Ildsjæl, der kan lede projekter sikkert i mål

Der kan være flere indgangsvinkler til jobbet. Det kan være, du har en akademisk baggrund, er uddannet socialrådgiver og dermed kender det kommunale system eller måske noget helt tredje.

Det, vi lægger vægt på, er at du:

 • sikkert har tidligere erfaring med frivilligt arbejde
 • meget gerne har erfaring med fondsansøgninger og projektstyring
 • har lyst til at samarbejde med flere samarbejdspartnere som virksomheder, frivillige, fonde, kommuner og uddannelsesinstitutioner
 • har nemt ved at formulere dig – både mundtligt og skriftligt
 • kan lede og motivere studenter og praktikanter i projekterne
 • kan lide fx at facilitere kurser eller holde oplæg.

Derudover har du det allerbedst, når du får lov til at være selvkørende og selv styre dine opgaver, som du i øvrigt formår at bevare overblikket over. Og sidst men ikke mindst elsker du at kaste dig ud i nye ting – og du har erfaret, at fejl, bliver man kun klogere af.

Vil du være vores projektleder?

Hvis du ser dig selv som vores nye projektleder, så send din ansøgning til mr@ligeadgang.dk. Men inden da er du meget velkommen til at kontakte direktør, Muneeza Rosendahl (hun/hende) på e-mail mr@ligeadgang.dk eller tlf. 2248 3380, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere. Ansøgningsfristen er d. 10. august 2022.

Vi holder 1. samtaler d. 16. og 18. august 2022 og 2. samtaler d. 22. august 2022.

Arbejdssted: Bygmestervej 10, 2400 København NV.

Jobbet er en fuldtidsstilling (37 timer om ugen)

Har du også læst

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more