Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Tirsdag, den 24. maj 2022 kl. 15.00-16.00

Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV, mødelokale 2

Dagsorden (ifølge vedtægter – § 18.) 

  • Valg af dirigent.
  • Forpersonens beretning.
  • Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 
  • Vedtagelse af budget for næste regnskabsår og fastsættelse af kontingent for det næstfølgende regnskabsår. 
  • Godkendelse af bestyrelsens honorar.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • valg af revisor.

Har jeres medlemsvirksomhed forslag, som I ønsker sat til afstemning, skal vi bede jer om at fremsende det senest den 10. maj 2022 til vn@ligeadgang.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vesna Nikolic vn@ligeadgang.dk  eller på tlf. 93 89 43 83. 

§19.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremme til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre 75 % af samtlige stemmeberettigede er tilstedet og tiltræder, at forholdet kan behandles på generalforsamlingen. 

Har du også læst

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies   Learn more